(નોંધણી) સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના (SKY) 2023: અરજીપત્ર

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023 ઓનલાઈન અરજી કરો, સ્ટેટસ ટ્રેક કરો | સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના ગુજરાત ફોર્મ PDF, ખેડૂતો માટે SKY – દેશના ખેડૂતોના ઉત્થાન માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ દિશામાં, તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારે સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023 શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત રાજ્યના ખેડૂતો તેમના કેપ્ટિવ વપરાશ માટે ગ્રીડ દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશે અને બાકીની વીજળી રાજ્ય સરકારને વેચી શકશે. આજે, આ લેખ દ્વારા, અમે તમારી સાથે ગુજરાત સરકારની સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના સંબંધિત તમામ જરૂરી માહિતી શેર કરીશું.

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના દ્વારા રાજ્યના ખેડૂતો તેમના ખેતરમાં સોલાર પેનલનો ઉપયોગ કરીને પોતાની વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશે તેમજ તેમની આવકમાં પણ વધારો કરશે. આ યોજના દ્વારા ખેડૂતો તેમની બાકી રહેલી વીજળી પણ ગ્રીડની મદદથી રાજ્ય સરકારને વેચી શકશે. રાજ્ય સરકારની આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં સોલાર પેનલ લગાવવા માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંયુક્ત રીતે 60% સબસિડી આપવામાં આવશે.

 • લાભાર્થી ખેડૂતોને પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 30% લોન અને 4.5% થી 6% વ્યાજ દર તરીકે આપવામાં આવશે. આ સાથે પ્રોજેક્ટ ખર્ચના બાકીના 5% ખેડૂત પોતે ભોગવશે.
 • આ યોજના 25 વર્ષના સમયગાળા માટે લાગુ કરવામાં આવી છે જેને 7 વર્ષ અને 18 વર્ષના સમયગાળા વચ્ચે વિભાજિત કરવામાં આવશે.
 • ખેડૂતોને પ્રથમ 7 વર્ષ માટે 7 રૂપિયાનો યુનિટ દર અને બાકીના 18 વર્ષ માટે 3.5 રૂપિયાનો યુનિટ દર ચૂકવવામાં આવશે.
 • આ યોજના ચોક્કસપણે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરશે અને દિવસના 12 કલાકનો વીજ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરશે.
 • આ યોજના દ્વારા 33 જિલ્લાના લગભગ 12400 ખેડૂતોને લાભ આપવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે.

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજનાની ઝાંખી

યોજનાનું નામસૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના (SKY
દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ છેગુજરાત રાજ્ય સરકાર
વર્ષ2023
લાભાર્થીઓગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો
અરજીની પ્રક્રિયાઓનલાઈન
ઉદ્દેશ્યવીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે
લાભોપ્રોજેક્ટ ખર્ચ માટે નાણાકીય સહાય
શ્રેણીગુજરાત રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ
સત્તાવાર વેબસાઇટ

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજનાના ઉદ્દેશ્યો

ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના ખેડૂતોને તેમના ખેતરોમાં સિંચાઈ માટે વીજળી પૂરી પાડવાનો છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં સોલાર પેનલ લગાવવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. લાભાર્થી ખેડૂતો આ સોલાર પેનલ દ્વારા સિંચાઈ માટે પોતાની વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશે અને તેઓ ગ્રીડની મદદથી બાકીની વીજળી પણ સરકારને વેચી શકશે. બાકી રહેલી વીજળી સરકારને વેચીને ખેડૂતો સરળતાથી વધારાની આવક મેળવી શકે છે.

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023 ના લાભો અને વિશેષતાઓ

 • ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત રાજ્યના ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં સોલાર પેનલ લગાવીને પોતાની વીજળી ઉત્પન્ન કરી શકશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતો તેમના ખેતરમાં ઉત્પન્ન થતી વીજળીની મદદથી તેમના ખેતરમાં સરળતાથી સિંચાઈ કરી શકશે.
 • રાજ્યના ખેડૂતો બાકીની વીજળી પણ ગ્રીડ દ્વારા સરકારને વેચી શકે છે, જેમાંથી તેઓ વધારાની આવક મેળવી શકે છે.
 • તેમના ખેતરોમાં સોલાર પેનલ્સ સ્થાપિત કરવા માટે, ખેડૂતોને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંયુક્ત રીતે પ્રોજેક્ટની કિંમતના 60% ની સબસિડી આપવામાં આવશે.
 • આ સાથે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચના 30% ખેડૂતને 4.5% થી 6%ના વ્યાજ દર સાથે લોન દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે.
 • પ્રોજેક્ટ ખર્ચના બાકીના 5% ખેડૂતે પોતે ભોગવવાના રહેશે.
 • રાજ્ય સરકારની આ યોજનાનો કુલ સમયગાળો 25 વર્ષનો હશે જેને 7 વર્ષ અને 18 વર્ષ વચ્ચે વહેંચવામાં આવ્યો છે.
 • આ યોજના હેઠળ, પ્રથમ 7 વર્ષ માટે ખેડૂતોને 7 રૂપિયાનો યુનિટ દર અને બાકીના 18 વર્ષ માટે દરેક યુનિટ માટે 3.5 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
 • રાજ્ય સરકારની આ યોજના દ્વારા રાજ્યના કુલ 33 જિલ્લાના લગભગ 12400 ખેડૂતોને લાભ મળશે.
 • આ સાથે આ યોજનાની મદદથી દિવસમાં 12 કલાક વીજળીનો પુરવઠો પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
 • ગુજરાત સરકારની આ યોજના શરૂ થવાથી વીજળી બિલમાં મોટો ઘટાડો થશે.
 • આ યોજના દ્વારા રાજ્ય સરકાર પીવી સિસ્ટમ પર વીમો પણ આપવા જઈ રહી છે.
 • પીવી સિસ્ટમ હેઠળ, લાભાર્થી ખેડૂતો તેમની જમીનનો પાક માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.
 • આ યોજનાની મદદથી ગ્રામીણ અર્થતંત્રનો પણ વિકાસ થશે.

પાત્રતા માપદંડો અને જરૂરી દસ્તાવેજો

 • અરજદાર ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ
 • આધાર કાર્ડ
 • નિવાસી પ્રમાણપત્ર
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • મોબાઇલ નંબર
 • ઈમેલ આઈડી

સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના હેઠળ અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

ગુજરાત રાજ્યના રસ ધરાવતા ખેડૂતો કે જેઓ સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2023 હેઠળ લાભ મેળવવા માટે અરજી કરવા માગે છે, તેઓએ નીચેની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું પડશે:-

 • સૌ પ્રથમ તમારે ગુજરાત પાવર રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેલની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની રહેશે. હવે તમારી સામે વેબસાઈટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • વેબસાઇટના હોમપેજ પર તમારે સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજનાના વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. તે પછી તમને નવા પૃષ્ઠ પર રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે.
 • હવે તમારે આ નવા પેજ પર પૂછવામાં આવેલી તમામ જરૂરી માહિતીની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે જેમ કે:- તમારું નામ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર વગેરે.
 • તે પછી તમારે માંગેલા તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે. હવે તમારે સબમિટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Leave a Comment