ઇખેદુત પોર્ટલ: નોંધણી, અરજીની સ્થિતિ, ikhedut.gujarat.gov.in

ઇખેદુત પોર્ટલ ગુજરાત 2023 યોજના યાદી, ગુજરાત ઇખેદૂત પોર્ટલ આઇ-ખેડૂત એપ્લિકેશન સ્થિતિ | ઇખેદુત પોર્ટલ ગુજરાત રજીસ્ટ્રેશન, ઓનલાઈન સ્ટેટસ તપાસો – ગુજરાત સરકારના રાજ્યના ખેડૂતોને અનેક પ્રકારના લાભ પ્રદાન કરવા માટે ઇખેદુત પોર્ટલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે જ રાજ્ય સરકાર ખેડૂતો માટે ખેતીવાડી પશુપાલન બાગવાની માછલીઓનું પાલન અને જળ સંરક્ષણ માટે ખૂબ જ યોજનાઓ શરૂ કરે છે. તમામ યોજનાઓની માહિતી ગુજરાત સરકાર ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યના લોકો Ikhedut થી ઇન માધ્યમથી ખૂબ જ સરળતાથી તમામ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મેળવવા માટે ઑનલાઇન એપ્લિકેશન કરી શકો છો.

ઇખેદુત પોર્ટલ | ikhedut.gujarat.gov.in

રાજ્ય જે પણ ખેડૂત ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને હિતો માટે યોજનાઓ અને લાભ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તેઓ આ Ikhedut પોર્ટલ પર કોઈ પણ યોજના માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે. તમે ગુજરાત ઇખેડુત પોર્ટલના માધ્યમથી તમારી એપ્લિકેશનની સ્થિતિની તપાસ પણ કરી શકો છો તેના માટે તમે કોઈપણ પ્રકારનું શુલ્ક ચૂકવશો નહીં. Ikhedut ના માધ્યમથી ખેડૂત રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે વિવિધ પ્રકારો લાભ મેળવી શકે છે. જો તમે પણ ગુજરાતી રાજ્યના નાગરિકો છો તો તમે ગુજરાતી ઇખેદૂત પોર્ટલ દ્વારા આ લેખને એક વાર અવશ્ય વાંચવું જોઈએ.

ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલની ઝાંખી

નામIkhedut
આરંભનીગુજરાત સરકાર દ્વારા
વર્ષ2022
લાભાર્થીગુજરાતના નાગરિક
અરજીની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
હેતુખેડૂતોને સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ પહોંચાડવો
લાભખેડૂતો માટે સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ
શ્રેણીરાજ્ય સરકારની યોજના
અધિકારી વેબસાઇટikhedut.gujarat.gov.in

ગુજરાતી ઇખે દૂત પોર્ટલનો હેતુ

આ Ikhedut પોર્ટલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપવો છે. ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂત ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલના માધ્યમથી કોઈ પણ યોજના માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો અને તમારી સ્થિતિની તપાસ પણ કરી શકો છો. ખેડૂતોને હવે કોઈ પણ સરકારી યોજના લાગુ કરવા માટે સરકારી કચેરીઓ જોવાની જરૂર નથી. તે ખૂબ જ સરળતાથી ઇખેડૂટના માધ્યમથી કોઈ પણ યોજના માટે તમારી નિષ્ક્રિય નોંધણી કરી શકે છે. ઓનલાઈન કરવાની આ સુવિધા ખેડૂતો માટે સમય અને પૈસા બચાવો સાથે-સાથે સિસ્ટમ પારદર્શકતા પણ મદદ કરશે.

ઇખેદુત પોર્ટલનો લાભ

 • હવે ગુજરાત રાજ્યમાં સરકારી યોજનાઓ લાગુ કરવા માટે ખેડૂતોના વિવિધ વિભાગો શોધવાની જરૂર નથી.
 • ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના ઘરે બેઠાં કોઈ પણ સમયે ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલના માધ્યમથી કોઈ પણ યોજનાથી માહિતી મેળવી શકો છો.
 • ગુજરાત રાજ્યના બિન સરકારી ખેડૂત પણ Ikhedut કે ઓનલાઇન સુવિધા દ્વારા યોજનાઓ માટે અરજીઓ કરી શકે છે.
 • ગુજરાત રાજ્યના બધા ખેડૂતો ઇખેદુત પોર્ટલનો લાભ મેળવી શકે છે.
 • ગુજરાતી ઇખે દૂત પોર્ટલના ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે ખૂબ જ સેવાઓ પ્રદાન કરી છે.

ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલ પાત્રતા

 • માત્ર ગુજરાત રાજ્ય का स्थाई निवासी ही Ikhedut પર નોંધણી કર લાભ મેળવી શકે છે.
 • ગુજરાતી ઇખે દૂત પોર્ટલ પર નોંધણી કરવા માટે આવેદક પેસેન્જેથી ખેડૂત હોવો જોઇએ.
 • એપ્લિકેશન માટે ખેડૂતોના પાસનો આધાર કાર્ડ અવશ્ય હોવું જોઈએ.
 • Ikhedut પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ સેવાઓનો લાભ લેવા માટે ખેડૂત પાસે તેનું બેંક ખાતું ફરજિયાત છે.
 • યોજનાનો લાભ આપવા માટે પૂર્વ અનુમોદન અધિકારી આવેદકોને અરજી કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 • યોજના હેઠળ તપાસ કાર્ય સાઇટ ચેક/રેકોર્ડ ચેક પછી પણ સંપૂર્ણ રીતે પ્રથમ છે.
 • લાભાર્થીઓનો પસંદ કરો ગુજરાત ઇખેડુત પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન બાદ યોજના હેઠળ દસ્તાવેજો પુષ્ટિકર્તાઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે.
 • જો કોઈ ખેડૂત Ikhed દસ્તાવેજમાં નોંધણી કરવા માંગે છે, તો તેના માટે આ વાતનું ધ્યાન રાખો કે પ્રદાન કરો તેનું વિવરણ સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય છે.

જરૂરી દસ્તાવેજ

ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલ પર નોંધણી કરવા માટે તમને નીચેના દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે.

 • આવેદકનો આધાર કાર્ડ
 • ઓળખ પત્ર
 • બેંક બેંક પાસબુક
 • મોબાઇલ નંબર
 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો

(ગુજરાત ઇખેદૂત પોર્ટલ) ઇખેડૂટ ઓનલાઇન પ્રક્રિયા

જો તમે પણ Ikhedut પોર્ટલ પર નોંધણી કરો તો યોજનાઓનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે માટે તમે નીચેની પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરશો.

 • सबसे पहले आपको ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. તેના પછી તમારી આગળ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • વેબસાઇટના હોમ પેજ પર તમે યોજનાઓના વિકલ્પો પર ક્લિક કરો. તેના પછી તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • આ પેજ પર તમે વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ પસંદ કરો. હવે તમારી સામે વિવિધ વિકાસની યાદી ખોલો.
 • તમારી જરૂરિયાત મુજબ કોઈ પણ સુવિધા પસંદ કરો. તેના પછી તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • હવે તમે તેની યોજનાના નામ પર ક્લિક કરો, તમે પોતે જ નામ નોંધી શકો છો.
 • હવે તમારી સામે એક નવો પીસ ખુલશે જેના પર તમને આ અથવા નો બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • यदि आप पंजीकृत आवेदक नहीं है तो आपको नो का बटन दबाना होगा. તેના પછી તમે પ્રોसीड के बटन પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે તમને ન્યૂઝના વિકલ્પો પર ક્લિક કરો.
 • તેના પછી તમારી સ્ક્રીન પર એક પ્રશ્ન ફોર્મ ખુલશે. આ ફોર્મમાં માંગી છે બધી માહિતી ધ્યાનથી દાખલ કરો.
 • બધી માહિતી ભરો પછી સબમિટ કરો બટન દબાવો અને આ પ્રકારે તમારી એપ્લિકેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે.

Ikhedut પર બનાવવાની પ્રક્રિયા

Ikhedut પોર્ટલ પર રજિસ્ટ્રેશન કરીને તમે નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરવા પર લૉગ ઇન કરી શકો છો.

 • सबसे पहले आपको ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. તેના પછી તમારી આગળ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • વેબસાઈટના હોમ પેજ પર તમે સાઇન ઇન કરો વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. તેના પછી તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • આ પૃષ્ઠ પર તમે એક પ્રવેશ ફોર્મ જોઈ શકો છો. આ ફોર્મમાં તમને તમારું નામ, પાસવર્ડ અને કેપ્ચા કોડ ભરવું પડશે.
 • બધી માહિતી ભરો પછી તમે લોગિન કરો બટન દબાવો અને તમારી પ્રવેશની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે.

Ikhedut પોર્ટલ પર એપ્લિકેશનની સ્થિતિ જાણવાની પ્રક્રિયા

 • सबसे पहले आपको ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. તેના પછી તમારી આગળ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • વેબસાઈટના હોમ પેજ પર તમને પ્રશ્નો સ્ટેટસ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. તેના પછી તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો પછી તમારા માટે એક ફોર્મ ખોલો આ ફોર્મમાં તમને તમારો મોબાઇલ નંબર, ફોર્મનો એપ્લીકેશન નંબર અને કેપ્ચા કોડ ભરવું પડશે.
 • તેના પછી તમે એપ્લિકેશન સ્ટેટસ જુઓ માટે વિકલ્પો પર ક્લિક કરો.
 • આ પ્રકાર તમે તમારી અરજીની સ્થિતિ જુઓ.

લેન્ડિંગ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ડિટેલ કેવી રીતે જુઓ ?

 • सबसे पहले आपको ગુજરાત ઇખેદુત પોર્ટલની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે. તેના પછી તમારી આગળ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખુલશે.
 • વેબસાઇટના હોમ પેજ પર તમને લેન્ડિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનના વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. તેના પછી તમારું આગળ એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે.
 • આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો પછી તમારા સામે એક ફોર્મ ખુલશે આ ફોર્મમાં તમે તમને માંગી બધી માહિતી આપો સબમિટ કરો વિકલ્પો પર ક્લિક કરો.
 • તેના પછી તમારી સામે સંબંધિત માહિતી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર આવો.

Leave a Comment